Bloggarkiv

Læringspsykologi: Operant betinging

Prinsippene bak operant betinging I operant betinging er den kritiske relasjonen mellom atferd og konsekvens: hvilken handling fører til hva, og hvordan endrer konsekvensene denne handlingen? Operant betinging er læring ved at handlinger får bestemte konsekvenser, noe som så endrer

Stikkord: ,
Publisert i Diverse Hund